معنی و ترجمه کلمه وسیله تنفس در زیر آب به انگلیسی وسیله تنفس در زیر آب یعنی چه

وسیله تنفس در زیر آب

scuba

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها