معنی و ترجمه کلمه وسیله توقف به انگلیسی وسیله توقف یعنی چه

وسیله توقف

stopcock

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها