معنی و ترجمه کلمه وسیله توقف به انگلیسی وسیله توقف یعنی چه

وسیله توقف

stopcock


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها