معنی و ترجمه کلمه وسیله داد و ستد به انگلیسی وسیله داد و ستد یعنی چه

وسیله داد و ستد

medium of exchange

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها