معنی و ترجمه کلمه وسیله سنجش میزان بارندگى به انگلیسی وسیله سنجش میزان بارندگى یعنی چه

وسیله سنجش میزان بارندگى

rain gage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها