معنی و ترجمه کلمه وسیله سنجش به انگلیسی وسیله سنجش یعنی چه

وسیله سنجش

scale


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها