معنی و ترجمه کلمه وسیله سنجش به انگلیسی وسیله سنجش یعنی چه

وسیله سنجش

scale

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها