معنی و ترجمه کلمه وسیله مبادله به انگلیسی وسیله مبادله یعنی چه

وسیله مبادله

medium of exchange

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها