معنی و ترجمه کلمه وسیله معاینه از طریق سوراخ هاى بدن به انگلیسی وسیله معاینه از طریق سوراخ هاى بدن یعنی چه

وسیله معاینه از طریق سوراخ هاى بدن

speculum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها