معنی و ترجمه کلمه وسیله نجات غریق که به شکل لباسى دوخته و بر تن مى کنند و بهنگام لزوم آن را باد مى نمایند به انگلیسی وسیله نجات غریق که به شکل لباسى دوخته و بر تن مى کنند و بهنگام لزوم آن را باد مى نمایند یعنی چه

وسیله نجات غریق که به شکل لباسى دوخته و بر تن مى کنند و بهنگام لزوم آن را باد مى نمایند

life vest

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها