معنی و ترجمه کلمه وصله دوزى کردن به انگلیسی وصله دوزى کردن یعنی چه

وصله دوزى کردن

patch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها