معنی و ترجمه کلمه وصل شدن به انگلیسی وصل شدن یعنی چه

وصل شدن

hook up

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها