معنی و ترجمه کلمه وصل شدن به انگلیسی وصل شدن یعنی چه

وصل شدن

hook up

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها