معنی و ترجمه کلمه وصول کننده به انگلیسی وصول کننده یعنی چه

وصول کننده

recipient


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها