معنی و ترجمه کلمه وضعیت یا موقعیت به انگلیسی وضعیت یا موقعیت یعنی چه

وضعیت یا موقعیت

configuration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها