معنی و ترجمه کلمه وضع مقدماتى ابتدایى به انگلیسی وضع مقدماتى ابتدایى یعنی چه

وضع مقدماتى ابتدایى

incipience
incipincy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها