معنی و ترجمه کلمه وضع کردن به انگلیسی وضع کردن یعنی چه

وضع کردن

deduct
ordain

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها