معنی و ترجمه کلمه وطن پرست به انگلیسی وطن پرست یعنی چه

وطن پرست

patriot


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها