معنی و ترجمه کلمه وظیفه گرفتن و ول گشتن به انگلیسی وظیفه گرفتن و ول گشتن یعنی چه

وظیفه گرفتن و ول گشتن

sinecure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها