معنی و ترجمه کلمه وقفه موقت فعالیت هاى حیاتى و غیره به انگلیسی وقفه موقت فعالیت هاى حیاتى و غیره یعنی چه

وقفه موقت فعالیت هاى حیاتى و غیره

suspended animation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها