معنی و ترجمه کلمه وقفه ورودى و خروجى به انگلیسی وقفه ورودى و خروجى یعنی چه

وقفه ورودى و خروجى

I/O interrupt


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها