معنی و ترجمه کلمه وقف کردن به انگلیسی وقف کردن یعنی چه

وقف کردن

amortize
avow
bequeath
dedicate
devote
endow
mortmain

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها