معنی و ترجمه کلمه ولادت به انگلیسی ولادت یعنی چه

ولادت

nativity

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها