معنی و ترجمه کلمه ولت سنج به انگلیسی ولت سنج یعنی چه

ولت سنج

voltmeter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها