معنی و ترجمه کلمه ولت سنج به انگلیسی ولت سنج یعنی چه

ولت سنج

voltmeter

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها