معنی و ترجمه کلمه ولد به انگلیسی ولد یعنی چه

ولد

begetter
son


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها