معنی و ترجمه کلمه ولگردى به انگلیسی ولگردى یعنی چه

ولگردى

flanerie
profligacy
ramble
stray
tramp
vagabondage
vagabondism
vagrancy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها