معنی و ترجمه کلمه ویران کننده به انگلیسی ویران کننده یعنی چه

ویران کننده

desolater
desolator
harrier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها