معنی و ترجمه کلمه و رک به انگلیسی و رک یعنی چه

و رک

ischium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها