معنی و ترجمه کلمه و زنده به انگلیسی و زنده یعنی چه

و زنده

blower

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها