معنی و ترجمه کلمه و سپس محروم کردن به انگلیسی و سپس محروم کردن یعنی چه

و سپس محروم کردن

tantalize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها