معنی و ترجمه کلمه و عالى به انگلیسی و عالى یعنی چه

و عالى

sumptuous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها