معنی و ترجمه کلمه پارتیزان یا متعصب سیاسى یا مذهبى به انگلیسی پارتیزان یا متعصب سیاسى یا مذهبى یعنی چه

پارتیزان یا متعصب سیاسى یا مذهبى

vigilante

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها