معنی و ترجمه کلمه پارچه آسترى مبل و غیره به انگلیسی پارچه آسترى مبل و غیره یعنی چه

پارچه آسترى مبل و غیره

scrim

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها