معنی و ترجمه کلمه پاسدارى به انگلیسی پاسدارى یعنی چه

پاسدارى

patrol
watch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها