معنی و ترجمه کلمه پایه ستون به انگلیسی پایه ستون یعنی چه

پایه ستون

footing
footpath
footstall
pedestal
plinth
socle

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها