معنی و ترجمه کلمه پایگاه فضایى به انگلیسی پایگاه فضایى یعنی چه

پایگاه فضایى

space platform
space station
spaceport

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها