معنی و ترجمه کلمه پایگاه مرزى به انگلیسی پایگاه مرزى یعنی چه

پایگاه مرزى

outpost

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها