معنی و ترجمه کلمه پایین ترین درجه به انگلیسی پایین ترین درجه یعنی چه

پایین ترین درجه

tenth rate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها