معنی و ترجمه کلمه پا بر جا به انگلیسی پا بر جا یعنی چه

پا بر جا

resolute

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها