معنی و ترجمه کلمه پا به انگلیسی پا یعنی چه

پا

foot
foot breadth
goer
leg
paw
ped
peg
pod

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها