معنی و ترجمه کلمه پخش شدن به انگلیسی پخش شدن یعنی چه

پخش شدن

pervade
propagate
run

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها