معنی و ترجمه کلمه پرتو به انگلیسی پرتو یعنی چه

پرتو

aegis
beam
radiance
radiancy
ray
rayon
shaft


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها