معنی و ترجمه کلمه پرخاشگر به انگلیسی پرخاشگر یعنی چه

پرخاشگر

aggressive
aggressor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها