معنی و ترجمه کلمه پرده بکارت به انگلیسی پرده بکارت یعنی چه

پرده بکارت

hymen
maidenhead


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها