معنی و ترجمه کلمه پرستار به انگلیسی پرستار یعنی چه

پرستار

foster
nurse
sister

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها