معنی و ترجمه کلمه پرستشگاه به انگلیسی پرستشگاه یعنی چه

پرستشگاه

temple

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها