معنی و ترجمه کلمه پرسه زدن به انگلیسی پرسه زدن یعنی چه

پرسه زدن

knock about
potter
prog
prowl
ramble
roam
rove
saunter
scamp
stravage
stravaig
swan

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها