معنی و ترجمه کلمه پرهاى ریزى که براى متکا به کار مى رود به انگلیسی پرهاى ریزى که براى متکا به کار مى رود یعنی چه

پرهاى ریزى که براى متکا به کار مى رود

down


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها