معنی و ترجمه کلمه پروارى کردن و ذبح کردن به انگلیسی پروارى کردن و ذبح کردن یعنی چه

پروارى کردن و ذبح کردن

beef

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها