معنی و ترجمه کلمه پرگار بازودار به انگلیسی پرگار بازودار یعنی چه

پرگار بازودار

beam compass


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها