معنی و ترجمه کلمه پرگار مخصوص اندازه گیرى اشیاء خیلى ریز به انگلیسی پرگار مخصوص اندازه گیرى اشیاء خیلى ریز یعنی چه

پرگار مخصوص اندازه گیرى اشیاء خیلى ریز

micrometer caliper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها