معنی و ترجمه کلمه پریشان حواس به انگلیسی پریشان حواس یعنی چه

پریشان حواس

distraught
preoccupied

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها