معنی و ترجمه کلمه پر آب و تابى به انگلیسی پر آب و تابى یعنی چه

پر آب و تابى

magniloquence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها